FALTA DE ENERGIA GERA PREJUÍZOS AOS PRODUTORES DE GOIÁS